وکیل حقوقی مهریه را در این مقاله از اریکه دادبان بررسی میکنیم. در مقاله قبلی شرایط وکیل حقوقی ملکی را بررسی کردیم که پیشنهاد میکنیم حتما مطالعه بفرمایید 🙂

وکیل حقوقی مهریه باید در مورد آیین نامه ها و قوانین این موضوع به روز باشد تا بتواند از حقوق مکل خود در دادگاه دفاع نماید.

مهریه در اسلام

مهریه یکی از رسوماتی است که در دین اسلام برای عقد ازدواج در نظر گرفته می شود.

مهریه اصولا به عنوان یک مال یا تعهد است که مرد ملزم به پرداخت آن به زن می باشد.

در این نوشتار ما در مورد وکیل حقوقی مهریه توضیحاتی ارائه می دهیم تا شما بیشتر با وظایف این وکیل آشنا شوید.

در حالت کلی مهریه در عقدنامه به دو صورت در نظر گرفته می شود: عندالمطالبه و عندالاستطاعه.

اگر در عقدنامه مهریه به نام عندالمطالبه درج شود، هر زمانی که زن درخواست مهریه خود را داشته باشد، مرد باید مهریه را تسلیم زن نماید.

اما اگر در عقدنامه مهریه به نام عندالاستطاعه قید شود، مرد می تواند زمانی که توانایی پرداخت آن را داشت، مهریه را تسلیم نماید.

یکی از مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد این است که بسیاری از مهریه ها جنبه اجرایی ندارند.

این موضوع به دلیل این است که مهریه های تعیین شده اصولا خارج از توان مرد می باشند.

وکیل حقوقی مهریه

ویژگی های مهریه

ویژگی های مهریه

فرهنگسازی اشتباه در زمینه تعیین، پرداخت، وصول و اجرای مهریه توانسته مشکلات متعددی هم برای زن و هم برای مرد به وجود آورد.

در این راستا بهتر است به وکیل حقوقی مهریه مراجعه نمایید.

در دین اسلام به این صورت تعریف شده است که مهریه باید زمان عقد نکاح به زن تسلیم شود.

در نتیجه مهریه باید متناسب با توانایی مرد تعیین شود.

فراموش نکنید که مهریه باید دارای ویژگی هایی باشد که بتوان آن را به عنوان مهریه در عقدنامه ذکر کرد.

از جمله این ویژگی ها می توان به شرایط زیر اشاره کرد:

 • مهریه باید مشخص و البته در دسترس باشد. مواردی مانند ملک چه مسکونی و چه تجاری، خودرو، طلا و سکه و … به عنوان مهریه تعیین شوند.
 • مهریه باید دین مشخص باشد. یک مبلغ مشخص تعیین شود و یا اینکه قسمتی از دارایی فرد برای این امر در نظر گرفته شود. برای مثال میزان سه دانگ از منزل مسکونی مرد می تواند به عنوان مهریه تعیین شود.
 • مهریه می تواند یه منفعت معین باشد. برای مثال می تواند اجاره بهای یک ملک تا مدت مشخص و یا حتی به صورت مادام العمر باشد.
 • مهریه می تواند به صورت کار و یا یک عمل باشد. این کار و عمل باید مشروع باشد. برای مثال یاد دادن یک علم و دانش و حتی مهارت و حرفه می تواند به عنوان مهریه در نظر گرفته شود.

یکی دیگر از مواردی که در مورد مهریه وجود دارد، اینکه در عقد دائم و عقد موقت مهریه ذکر می شود. اما در این زمینه یک تفاوت وجود دارد. اگر در عقد موقت میزان مهریه ذکر نشود، عقد باطل است. در واقع برای صحت یک عقد موقت دو شرط لازم است:

 • در عقد موقت باید میزان مهریه تعیین شود.
 • در عقد موقت باید مدت معلوم باشد.

مطالبه مهریه

وکیل حقوقی مهریه و مطالبه مهریه در راستای قانون

این موضوع در مورد عقد دائم لازم نیست.

یعنی اینکه اگر در زمان عقد دائم مهریه تعیین نشود عقد صحیح است.

اما اگر پس از آن زن مطالبه مهریه نماید در این حالت باید چه کاری انجام داد؟

در پاسخ به این سوال در حقوق مدنی آمده است که زن مستحق اجرت المثل است.

در مورد این موضوع اینکه زن باکره باشد یا خیر نیز تفاوت وجود دارد.

اگر زن باکره باشد مستحق نیمی از اجرت المثل و در غیر اینصورت مستحق تمام اجرت المثل می باشد.

یک وکیل حقوقی مهریه باید بر تمامی این مسائل تسلط داشته باشد.

در قانون مدنی، ماده های ۱۰۷۸ تا ۱۱۰۱ در مورد مهریه توضیحاتی ارائه می دهند.

وکیل حقوقی مهریه با توجه به این مفاد قانونی و همچنین آیین نامه ها و قوانین می تواند در راستای مطالبه مهریه اقدامات لازم را انجام دهند.

برخی از افراد فکر می کنند که در این زمینه قانون به صورت همه جانبه طرفدار حقوق زنان است.

مواد قانونی مهریه

مواد قانونی مهریه

برخی از مواد قانونی که در مورد مهریه تدوین شده اند، به شرح زیر می باشند:

 • در ماده قانونی ۱۰۷۸ تصریح می کند که: «هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد.»
 • در ماده ۱۰۷۹ توضیح می دهد که: «مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن ها بشود معلوم باشد.»
 • در ماده قانونی ۱۰۸۰ اشاره می کند که: «تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.»
 • در ماده ۱۰۸۱ ذکر شده است که: «اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل‌ است.»
 • در ماده ۱۰۸۲ توضیح می دهد که: « به مجرد عقد زن مالک مهر میشود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.»

همچنین یک تبصره در ماده ۱۰۸۲ به این صورت توضیح می دهد که: «چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد، مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

آئین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»

در ماده قانونی ۱۰۸۳ به این موضوع اشاره می کند که: «برای تادیه تمام و یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرار داد.»

این موضوع در شرایط اقتصادی جامعه امروزی در دادگاه های خانواده بسیار اتفاق می افتد، زیرا بسیاری از مردان توانایی پرداخت مهریه را به صورت کامل ندارند.

بسیاری افراد در همین راستا به وکیل حقوقی مهریه مراجعه می نمایند.

 • در ماده ۱۰۸۴ توضیح می دهد که: «هر گاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن ‌عیب و تلف است.»
 • در ماده قانونی ۱۰۸۵ اشاره می کند که: «زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع ‌مسقط حق نفقه نخواهد بود.»
 • در ماده ۱۰۸۶ تصریح می کند که: «اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند ‌معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.»
 • در ماده ۱۰۸۹ در مورد تعیین مهر توضیح می دهد که: «ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می تواند مهر را هر قدر بخواهد ‌معین کند.»

دعاوی خانوادگی

مطالبه مهریه از دعاوی خانوادگی است

این ها مواد قانونی هستند که باید در مورد تعیین مهریه قبل از عقد نکاح در نظر گرفته شوند.

در سایر موارد قانونی در مورد تعلق گرفتن یا نگرفتن مهریه به زن در شرایط متفاوت توضیحاتی داده می شود.

آشنایی با قوانین جدید در این مورد به یک وکیل حقوقی کمک می کند که پرونده ای در این حوزه را سریع تر به نتیجه برساند.

در جامعه امروزی به این صورت شده است که اگر زن مهریه را مطالبه نماید و در خواست طلاق نیز داشته باشد، اصولا با بخشش مهریه می تواند حق طلاق را از مرد بگیرد.

فراموش نکنید که این وکالت که به نام وکالت در طلاق شناخته می شود باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و به امضای طرفین برسد.

زن در این مورد می تواند برای خود نیز یک وکیل دادگستری اختیار نماید تا روند پرونده تسریع شود.

پرونده های مهریه از دعاوی خانوادگی محسوب می شوند.

یک وکیل حقوقی توانمند باید تمامی مسیر های قانونی برای احقاق حق در این زمینه را بشناسد.

آشنایی نسبی با شعبه های حقوقی دادگاه خانواده داشته باشد تا بتوانید پرونده را سریع تر به نتیجه برساند.

نکته مهمی که وجود دارد متاسفانه در کشور ما، بسیاری از زنان مهریه را به عنوان یک اهرم فشار در نظر می گیرند.

برای مثال شاید یک مرد رضایت قلبی به جدا شدن از همسر خود را نداشته باشد اما با مهریه می تواند حق طلاق را دریافت کند.

البته در موارد بسیاری نیز دیده شده است که حق با زن بوده است و به اصطلاح قانونی ادامه زندگی موجب عسر و حرج برای زن می شود.

یک نکته در مورد مهریه را باید بدانید، اینکه مهریه هیچوقت و تحت هیچ شرایطی از بین نمی رود، مگر اینکه زن به میل خود یا تحت شرایط موجود آن را ابراء نماید.

این مورد نیز باید در دفاتر اسناد رسمی به صورت قانونی و رسمی به ثبت برسد.

اجرای ثبت وکیل حقوقی مهریه

طلاق بائن و طلاق خلع

طلاق بائن و طلاق خلع

در مورد درخواست طلاق و مهریه باید گفت که این درخواست می تواند از طرف مرد یا زن یا وکیل حقوقی مهریه مطرح شود.

در این مورد تفاوت هایی در مورد مهریه وجود دارد. اگر مرد درخواست طلاق دهد، بدون هیچ کم و کسری مطابق با قانون و مقداری که معین شده است، باید مهریه را پرداخت نماید.

اگر درخواست طلاق از سوی زن مطرح شود، این طلاق به نام «طلاق بائن» شناخته می شود.

طلاق بائن به این صورت است که زوجه باید به زوج مالی ببخشد تا بتواند اقدام به طلاق کند.

اصولا به صور توافقی این مال بذل مهریه قرار می گیرد.

به این مفهوم که زن مهریه خود را بذل می کند و در مقابل حق طلاق را می گیرد.

البته در این مورد زن می تواند بعضی از مهریه خود را ببخشید و در مقابل حق طلاق را بگیرد.

این موضوع تا حدودی به صورت توافق میان زن و مرد حاصل می شود.

اما یکی دیگر از انواع طلاق ها که در آن پرداخت مهریه به صورت توافقی صورت می گیرد، «طلاق خلع» است.

این نوع طلاق که به نوعی طلاق توافقی است وصول مهریه با توافق زوج و زوجه و یا وکیل حقوقی مهریه یا طلاق آن ها انجام می شود.

قانون در مورد میزان و وصول مهریه حقی برای تعیین ندارد اما در مورد اجرای محکومیت مالی و یا بازداشت مرد قوانینی تعیین شده است.

در مورد نحوه وصول مهریه نیز در تمامی طلاق ها دادگاه تصمیم گیری می کند مگر اینکه زن مهریه خود را بذل کرده باشد.

در مورد اینکه اگر مرد تمکن مالی کافی برای پرداخت تمامی مهریه را نداشته باشد، قانون تقسیط مهریه را انجام می دهد. این قانون در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید.

همین امر باعث شده است که تعداد زندانیان مهریه نسبت به سال های پیش کاهش پیدا کند.

اعسار از پرداخت مهریه باعث قسط بندی آن می شود که با توجه به تملک و دارایی های مرد اقساط معین می شوند.

طلاق خلع و بائن

ماده ۲۲ قانون از حمایت خانواده

از طرفی یکی دیگر از مشکلاتی که در زمینه پرداخت مهریه وجود دارد مقدار بسیار بالای آن است.

شاید با خود فکر کنید که در ابتدا مرد این مقدار را قبول می کند و برای پرداخت آن مشکلی ندارد.

اما در راستای حمایت و صیانت از چهارچوب خانواده در سال ۱۳۹۱ ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده به تصویب رسید.

در این قانون مرد موظف به پرداخت مهریه تا ۱۱۰ سکه است.

به این معنی که اگر مهریه تا ۱۱۰ سکه تصویب شده باشد، قانون محکومیت های مالی در مورد آن اجرا می شود.

اما تکلیف مهریه هایی که بیشتر از این تعداد است چه می شود؟

در پاسخ باید گفت اگر تمکن مالی زوج در دادگاه به اثبات برسد، زوجه باید مهریه را به هر میزان که باشد تسلیم زوجه نماید.

اما اگر تمکن مالی اثبات نشود، تا ۱۱۰ سکه قابل وصول است.

علت اینکه قانون با سکه این معیار را می سنجد، عرف کشور است که اصولا زنان مهریه خود را به صورت سکه انتخاب می کنند.

همانطور که در پاراگراف های قبلی اشاره شد، زن می تواند مهریه خود را به صورت شرط ضمن عقد عندالمطالبه یا عندالاستطاعه تعیین کند.

عند المطالبه بودن مهریه ربطی به تمکن مالی مرد ندارد و زن بلافاصله پس از جاری شدن خطبه عقد نکاح می تواند مهریه خود را مطالبه نماید.

این در حالی است که اگر مهریه عندالاستطاعه باشد، زن یا وکیل حقوقی مهریه او برای وصول آن باید یک لیست از دارایی و اموال زوج تهیه نماید و همراه با دادخواست مهریه به دادگاه تسلیم کند.

در واقع باید گفت زن برای وصول مهریه خود ابتدا باید اثبات کند که مرد توانایی پرداخت آن را دارد.

امروزه البته در بیشتر موارد مهریه به صورت عندالمطالبه در ضمن عقد تعیین می شود.

از طرفی می توان مقداری از مهریه را عندالمطالبه و مقداری دیگر از آن را عندالاستطاعه قرار داد.

این مورد نیز به توافق طرفین و یا خواست زن بستگی دارد.

وکیل حقوقی مالیات مهریه

مالیات مهریه

حق تعیین مهریه با زن است

حق تعیین مهریه چه از نظر شرعی و چه از نظر قانونی بر عهده زن است اما در عرف اصولا این موضوع به افراد دیگری مانند پدر زوجه سپرده می شود.

در هر موردی که در این مسیر شما ممکن است با آن برخورد کنید می توانید با یک وکیل حقوقی مهریه مشورت کنید تا تسریع در پرونده شما صورت بگیرد.

برای دسترسی به بهترین وکیل مهریه حقوقی مهریه می توانید بررسی های لازم را انجام دهید یا رزومه و سوابق کاری وکیل حقوقی مهریه را به دقت مطالعه نمایید.

هزینه وکیل حقوقی مهریه برای اجرای مهریه مانند بسیاری دیگر از وکالت نامه به توافق طرفین بستگی دارد.

از طرفی کانون وکلا نرخ ها را با توجه به نوع پرونده تعیین کرده است.

وکیل مهریه و یا وکیل طلاق که با دعاوی خانوادگی سر و کار دارند می توانند دادخواست شما را به بهترین صورت تنظیم نمایند.

سلب مسئولیت مطالب حقوقی

مقالات مربوط به بخش حقوقی، برای آموزش و افزایش اطلاعات کاربران فارسی‌زبان گردآوری شده‌اند و صرفا جنبه اطلاع‌رسانی دارند. ادامه مطالعه

 • وکیل طلاق
 • بهترین وکیل مهریه
 • بهترین وکیل مهریه در تهران
 • اجرای مهریه
 • هزینه وکیل برای اجرای مهریه
 • وکیل مهریه
 • مهریه

وکیل آنلاین چت رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *