✍روش اجرای ماده ۱۴۹ الحاقی قانون ثبت نسبت به املاکی که داری سند مالکیت می باشند

 

بسیار اتفاق افتاده املاکی در گذشته با مساحت معینی مورد معامله واقع شده ولی بعداً معلوم گردیده که دارای اضافه مساحت می باشد چنانچه اضافه مساحت حاصله ناشی از تجاوز به مجاورین و شوارع و اموال عمومی نباشد و به تائید نماینده ثبت و تشخیص رئیس ادراه داخل در محدوده سند مالکیت باشد و به اصطلاح آن حقی از کسی تضییع نشود مالک می تواند در خواست اصلاح سند مالکیت خود را از ثبت محلی که ملک در حوزه آن واقع شده است کنید موضوع ماده۱۴۹ الحاقی قانون ثبت و بند ۳۹۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی

 

۱-قبول تقاضا از مالک مبنی بر اصلاح سند نسبت به اضافه مساحت به ضمیمه بنچاق معامله اولیه

 

۲-    دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور توسط مسئول اداره و تعیین وقت مراجعه بعدی متقاضی

 

۳-    ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور و ارسال آن به بایگانی جهت ضبط در پرونده تا وقت مراجعه متقاضی

 

۴-  مراجعه متقاضی در وقت مقرر و تعیین نماینده و نقشه‌بردار جهت اعزام به محل توسط مسئول اداره و تودیع فوق‌العاده ماموریت و هزینه سفر نماینده و نقشه بردار در صورت تعلق

 

۵-    عزیمت نماینده و نقشه بردار به محل همراه با متقاضی و تهیه پرینت اولیه نقشه کاداستر از محل وقوع ملک

 

۶-  معاینه محل و تطبیق و کنترل سوابق و حدود سند مالکیت با وضعیت محل و مجاورین و ترسیم نقشه وضع موجود ملک و تشخیص اینکه اضافه مساحت داخل در محدوده سند مالکیت می‌باشد یاخیر و انعکاس تغییرات بر روی پرینت اولیه نقشه کاداستر

 

۷-  ترسیم نقشه ایکه نمودار وضع سابق و لاحق ملک باشد بوسیله نقشه بردار و تنظیم صورتجلسه معاینه محلی بوسیله نماینده متضمن گواهی لازم مبنی برعدم تجاور به مجاورین و شوارع و اموال عمومی و تایید موضوع اضافه مساحت و گواهی آن مبنی بر اینکه داخل در محدوده سند مالکیت می‌باشد

 

۸-    ارائه گزارش انجام کار به ضمیمه صورت جلسه و نقشه به مسئول اداره

 

۹-  بررسی صورت جلسه و کنترل سوابق و صدور دستور اصلاح توسط مسئول اداره و دستور به واحد کاداستر جهت بروزرسانی نقشه های کاداستر و ثبت صورتجلسه در دفتر اندیکاتور و ارسال پرونده به حسابداری جهت پرداخت بهای اضافه مساحت طبق بهاء مندرج در اولین سند انتقال در صورتیکه شرط یا قراری در این خصوص در سند انتقال اولیه قید نشده باشد و نیز پرداخت حقوق ثبتی متعلقه و فوق‌العاده نماینده و نقشه‌بردار

 

۱۰-تودیع بهاء اضافه مساحت به حساب سپرده و پرداخت حقوق ثبتی متلعقه بوسیله متقاضی و اخذ سند مالکیت از او برای اقدامات بعدی

 

۱۱-ارسال پرونده نزد نماینده و قید مراتب اصلاح در پیش نویس سند مالکیت و تهیه اخطار برای مالک اولیه جهت مراجعه و دریافت بهاء اضافه مساحت

 

۱۲-امضاء پیش نویس اصلاح شده و اخطارهای تهیه شده توسط مسئول مربوطه مراجعه به واحدهای فناوری و کاداستر

 

۱۳-صدور اخطارها از دفتر اندیکاتور

 

۱۴-ارسال پرونده به دفتر املاک جهت توضیح مراتب اصلاحی و نیز اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت و چاپ سند مالکیت جدید

 

۱۵-امضاء ثبت دفتر املاک و سند مالکیت بوسیله مسئول مربوطه

 

۱۶-تسلیم سند اصلاح شده به مالک در قبال اخذ رسید و ضبط پرونده

 

تذکر در صورتیکه ملک مورد اصلاح در رهن یا بیع شرط باشد اصلاح آن موکول به کسب موافقت خریداران اسناد مذکور خواهد بود.

وکیل آنلاین چت رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *