🔴شرایط مسدود ڪردن چڪ چیست؟

 

✍آیا صادرڪنندہ چڪ می‌تواند هنگام سررسید، اعلام مفقودے نمودہ و آن را مسدود نماید؟

 

🔸با سلام یڪ فقرہ چڪ ۸۰۰ هزار تومانے از مشترے گرفتم. مشترے چڪ را مسدود ڪردہ و اعلام مفقودے نمودہ است. من هم همان روز  چڪ را برگشت زدم.  الان باید چڪار ڪنم؟

 

🔺پاسخ :

برابر مادہ ۳ قانون چڪ صادر ڪنندہ باید در تاریخ مندرج در چڪ معادل مبلغ مذڪور در بانڪ محال علیہ وجہ نقد داشتہ باشد و نباید تمام یا قسمتے از وجهے را ڪہ بہ اعتبار آن چڪ صادر ڪردہ بہ صورتے از بانڪ خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجہ چڪ را دهد و از پرداخت وجہ چڪ خوددارے نماید.

 

🔺در این صورت با شڪایت دارندہ چڪ، موضوع قابل تعقیب و مجازات بودہ؛ مگر اینگہ صادر ڪنندہ اقدام بہ شڪایت ڪیفرے ڪلاهبردارے یا خیانت در امانت نماید و این موضوع را ثابت ڪند.

وکیل آنلاین چت رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *