Category Archives: آئین دادرسی مدنی

امکان قصاص مزاحم تلفنی

اعاده دادرسی در قوانین کیفری

⚛⚛امکان قصاص مزاحم تلفنی قتل عمد محسوب شدن عمل مزاحم ✅مزاحمت تلفنی از جمله جرایم شایعی است که ضد عفت و اخلاق عمومی محسوب می گردد، از همین روی برخورد قانونگذار با این جرم بسیار سنگین می باشد لذا مجازات هایی همچون قصاص، حبس، قطع تلفن… برای مزاحمین و متعرضین به اخلاق عمومی در نظر […]

قوانین مربوط به کار- قسمت اول

✍کارگر مشمول قانون کار چه کسی است؟ از لحاظ قانون کار، کارگران مشمول این قانون کلیه اشخاص حقیقی هستند که در ازاء دریافت اجرت به دستور و به حساب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری (کارفرما) انجام یک فعالیت جسمی و یا فکری را عهده دار بوده و در شمول مقررات استخدامی خاص، مصوب قوه قانونگذاری […]

قوانین مربوط به کار – قسمت دوم

✍در کارگاهی صاحب کارگاه با برادر خود اشتغال به کار دارد آیا این کارگاه با استناد به ماده ۱۸۸ قانون کار یک کارگاه خانوادگی شناخته شده و از شمول مقررات قانون کار خارج می باشد؟ نظر به اینکه برابر ماده ۱۸۸ قانون کار صرفا کارگران کارگاههای خانوادگی که انجام کار در آنها منحصراً توسط صاحب […]

شهادت یا گواهی و جرم شهادت کذب

Lawyer's duties

تعریف شهادت شهادت عبارت است از اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید . شهادت یکی از دلیل دعاوی اعم از جزائی ، حقوقی با سابقه بسیار طولانی است و در تمام کشورها به عنوان دلیل پذیرفته شده منتها حدود استفاده از […]

دعوی در مقابل سند مالکیت

دعوی در مقابل سند مالکیت

اول-در فصل سوم قانون ثبت اسناد مصوب ۱۳۱۱ دو ماده زیر دیده میشود: (ماده ۲۱-پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت ملک در دفتر املاک‏ ثبت شده و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده میشود. ماده ۲۲-همینکه ملکی مطابق قانون در دفتر املاک بثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک باسم او ثبت شده […]

اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری

رسیدگی مراجع قضایی باید حدی داشته باشد تا دعاوی به هر حال فیصله پیدا کنند. در تعقیب همین هدف، رسیدگی ماهیتی به ۲ مرحله “بدوی” و “تجدیدنظر” اختصاص یافته تا اگر مرحله بدوی اشتباه کرد، برای جبران اشتباه مرحله تجدیدنظر باقی باشد. هرچند در قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال ۱۳۸۵ برای جلوگیری از اطاله […]

قرعه کشی میخوای؟ بیا تو پیج اینستا اریکه دادبان :)اینجا کلیک کن 👉
+ +