فراخوان اعطای نمایندگی ، شعبه یا شعب در سراسر کشور

با اتکال به عنایات یگانه دادگر هستی و در راستای تحقق اهداف والای موسسه حقوقی و داوری اریکه ایرانیان دادبان، این مجموعه در نظر دارد بر اساس ضوابط اساسنامه به صورت محدود ، به تعدادی از متقاضیان واجد شرایط ذیل، ابلاغیه تاسیس دفتر نمایندگی / شعبه  موسسه حقوقی و داوری اریکه ایرانیان دادبان و مرکز داوری اریکه دادبان را اعطا نماید:
۱- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی 
۲- دارا بودن حداقل ۲۵ سال و حداکثر ۵۵ سال سن 
۳- شرکت و قبولی در دوره های آموزشی و آزمون های مربوط به اعطای نمایندگی / شعبه . (لازم به ذکر است مدت و کیفیت دوره های آموزشی داخلی و آزمون های مربوطه به تناسب استعداد تحصیلی، توانایی علمی و عملی و سوابق کاری پذیرفته شدگان اولیه، حسب تشخیص و صلاحدید کمیسیون ویژه؛ متغییر خواهد بود.)
۴- دارا بودن تمکن مالی و استعداد و شایستگی شخصی، جهت تاسیس و اداره نمودن دفتر نمایندگی / شعبه 
۵- اخذ موافقت کمیسیون ویژه در خصوص محل، امکانات و تجهیزات مورد نظر جهت تاسیس دفاتر نمایندگی / شعبه ( لازم به ذکر است تجهیزات دفتر نمایندگی / شعبه می بایست بر اساس آیین نامه مربوطه که پس از تایید اولیه ابلاغ می شود ، فراهم گردد)
۶-  دارا بودن سلامت کامل جسمانی و روانی 
۷- نداشتن هیچ گونه سابقه کیفری موثر و عدم سوء شهرت 
۸- ارائه تعهد نامه محضری حداقل پنج ساله، در خصوص تعهد به حسن انجام امور و پایبندی به ضوابط موسسه 
۹- ارائه سند تجاری (چک یا سفته) به مبلغ یک میلیارد ریال در وجه موسسه بابت ضمانت حسن انجام تعهدات موضوع قرارداد

۱۰-   فقدان ممنوعیت از لحاظ مقررات خدمت وظیفه عمومی برای آقایان (دارا بودن معافیت موقت از قبیل معافیت تحصیلی با حداقل یکسال اعتبار انقضاء بلامانع می باشد)

۱۱-   عدم مصرف مواد مخدر ، روان گردان و مسکرات

توضیحات:

الف) وکلای محترم دادگستری (دارای پروانه مجاز وکالت دادگستری یا کارآموزی وکالت) در صورت پذیرش اولیه، از طی دوره های آموزشی و آزمون های داخلی موسسه معاف می باشند.

ب) مدت و کیفیت دوره های آموزشی داخلی و آزمونهای مربوطه به تناسب استعداد تحصیلی، توانایی علمی و عملی و سوابق کاری پذیرفته شدگان اولیه، حسب تشخیص و صلاحدید موسسه؛ متغییر خواهد بود.

ج) کلیه هزینه های کسب ابلاغیه نمایندگی / شعبه (از بدو الی الختم) و مدیریت دفاتر، بر عهده متقاضیان می باشد.

د) بر اساس اساسنامه موسسه، نمایندگان / مدیران شعب ،  مطلقاً مجاز به ارائه هر گونه خدمات حقوقی اعم از مستقیم و غیر مستقیم به اشخاص نبوده، و حدود اختیارات نمایندگان (عمدتاً در راستای بازاریابی یا اجرای امور خاص بر له موسسه) به موجب ابلاغیه نمایندگی / شعبه معین خواهد گردید. بدیهی است ارائه هر گونه خدمات حقوقی در دفاتر نمایندگی / شعبه موسسه، اولاً مستلزم دارا بودن صلاحیت های قانونی از مراجع ذیصلاح (از قبیل دارا بودن پروانه وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و) و ثانیاً مشروط به موافقت کتبی موسسه و در حدود ابلاغیه نمایندگی / شعبه خواهد بود.

هـ) موسسه در قبول یا رد هریک از درخواستهای واصله و در هر مرحله ای از مقدمات اعطای ابلاغیه حتی پس از قبولی در آزمونهای نهایی موسسه، مطلقاً اختیار تام دارد.

مزایای نمایندگی اریکه ایرانیان دادبان:

۱)استفاده از تجارب و تخصص همکاران و کیل در شبکه بزرگ اریکه ایرانیان دادبان

۲)ارجاع پرونده های محلی از سوی موسسه به نمایندگی و تعلق بخشی از حق الزحمه به دفتر نمایندگی

۳)ارجاع پرونده های استان تهران به موسسه و دریافت بخشی از حق الزحمه

۴)استفاده از برند و علامت تجاری موسسه حقوقی اریکه ایرانیان دادبان

۵)استفاده از برندها و علامات همکاران تجاری اریکه ایرانیان دادبان در محیط بین المللی

۶)دسترسی به منابع حرفه ای عظیم در شبکه وکلای اریکه ایرانیان دادبان

۷)مشارکت در خدمات ثبت شرکت ها