افزایش و کاهش سرمایه

تغییر سرمایه به صورت افزایش یا کاهش سرمایه است صورت میگیرد.
افزایش سرمایه یعنی افزودن مبلغ مبلغ اسمی میزان سرمایه شرکت که در شرکتهای سهامی می تواند به صورت افزایش تعداد سهام یا مبلغ اسمی سرمایه باشد که هرکدام از حالات در شرایط خاص خود رخ می دهدمثلا وقتی شرکت نیاز به نقدینگی و گردش پول برای انجام فعالیتهای جدید یا توسعه آن دارد اقدام به افزایش سرمایه می کندو وقتی سرمایه موجودی بیش از نیاز شرکت باشد به کاهش و مسترد کردن سهم شرکا تا میزان مورد نظر می نماید .
کاهش سرمایه به دو شکل صورت میگیرد:
کاهش مبلغ اسمی یا کاهش تعداد سهام.
کاهش سرمایه می تواند اجباری یا اختیاری باشد که ماده ۱۸۹ ل.ا.ق.ت در رابطه با کاهش اختیاری و شرایط آن توضیح داده و کاهخش اجباری در مواقعیاست که شرکت متضرر شده و زیانهای وارده به اندازه ایست که نصف سرمایه شرکت زائل شده باشد که در این صورت طبق آنچه قانون مقرر کرده است،هیات مدیره باید مجمع عمومی را دعوت کنند تا نسبت به بقا یا انحلال شرکت تصمیم بگیرند که اصولا در این جلسه تعیین می شود که سرمایه کاهش یابد یا شرکت منحل شود البته کاهش سرمایه تا جایی امکانپذیر است که از حداقل قانونی شرکت مربوطه کمتر نشود.
نکته دیگری که لازم به ذکر است این که خرید سهام توسط همان شرکت منع قانونی دارد زیرا سرمایه کاسته می شود اما آگهی صورت  نمی گیرد تا به اطلاع عموم برسد.

تغییر آدرس شرکت

این تغییر نیز در طی صورتجلسه ای که در مجمع عمومی فوق العاده صورت میگیرد و جهت امضاء و طی مراحل اداری به وکیل ارائه شده و توسط او در اداره ثبت شرکتها به ثبت می رسد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییر آدرس:

۱٫کپی آگهی تاسیس
۲٫کپی روزنامه رسمی
۳٫مدارک شناسایی همه اعضا
۴٫در صورت داشتن تغییرات،کپی آخرین تغییرات

 

 

تغییر موضوع شرکت

شخص حقوقی (شرکت) در طول حیات خود می تواند تغییر کند که یکی از این تغییرات تغییرموضوع آن است.تغییرموضوع می تواند افزایش یا کاهش مورد یا مواردی به موضوعات آن باشد یا تغییر کلی موضوع اولیه که طی مراحل وصورتجلساتی انجام می شود.
البته نکته حائز توجه و قابل توجه این است که شرکتهای با موضوعات خاصی که ذیلا آورده شده است مستقیما قابل ثبت اولیه و تغییرات نبوده و ثبت این نوع از شرکتها و تغییرات آنها منوط به اخذ مجوز و استعلام از سازمان ذیربط است.موضوعات مذکور عبارتند از:
۱٫تبلیغاتی ۲٫فرهنگی هنری ۳٫چاپ ۴٫حمل ونقل(به هر نحو) و اتومبیل کرایه و آژانس و املاک ۵٫نگهداری کودک و سالمند ۶٫آتش نشانی و اطفا حریق ۷٫خدمات درمانی و پزشکی

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات:

۱٫کپی آگهی تاسیس
۲٫کپی روزنامه رسمی
۳٫کپی مدارک شناسایی همه اعضا
۴٫درصورت داشتن تغییرات آگهی آخرین تغییرات

تغییر نام شرکت

یکی از تغییراتی که ممکن است در مورد شخص حقوقی (شرکت) رخ دهد تغییر نام آن است که دلایل آن می تواند متفاوت باشد و تغییر نام تاثیری در شماره ثبت و تاریخ آن ندارد. این تغییرهم از دسته تغییرات در اساسنامه بوده در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد که طی صورتجلسه تنظیم می یابد.

مدارک مورد نیاز:

۱٫کپی مدارک شناسایی اعضای شرکت
۲٫کپی روزنامه رسمی

 

تغییرات مدیران شرکت

مدیران شرکتها وظیفه اداره کردن امور شرکت را عهده دارند که اصولا از بین اعضا انتخاب می شوند.
مدیران توسط مجمع عمومی موسس یا عادی انتخاب می شوند که در حالت اول زمانی ست که برای بار نخست بعد از تاسیس انتصاب شده باشند و حالت دوم زمانی ست که مدت مدیریت مدیران پایان یافته یا به هر دلیل عزل یا استعفا داده اند.
مدت مدیریت در اساسنامه تعیین می شود که البته نمی تواند از دو سال تجاوز کند اما انتخاب مجدد آنها بلامانع است و نیز اشخاص حقوقی هم قابل تعیین  به عنوان سمت مدیریت هستند اما باید شخصی حقیقی به عنوان نماینده دایمی آنها جهت انجام امور و وظایف مربوط به او معرفی شود.
تغییرات مدیران شرکت هم مانند سایر تغییرات طی صورتجلساتی در مجمع مربوطه انجام می گیرد و پس از امضاء به ثبت می رسد و آگهی می شود.
البته این مطالب کلیاتی از تغییر مدیران بود اما جزییات آن بسته نوع شرکتها اندک تفاوتی دارد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات مدیران:
۱٫کپی روزنامه رسمی
۲٫کپی مدارک شناسایی اعضاء و مدیران جدید
۳٫کپی آخرین تغییرات در صورت داشتن تغییرات

وکیل آنلاین چت رایگان