مشاوره حقوقی در تنظیم انواع قرارداد

اعمال حقوق اشخاص به دو دسته کلی تقسیم می شوند: عقود و ایقاعات. ایقاعات آن دسته از اعمال حقوقی گفته می شود که تنها با اراده یک شخص قابل تحقق است و نیاز به توافق و جلب رضایت دیگران ندارد. مثل: وصیت ، اخذ به شفعه ، ابراء ، اقرار و …

قراردادها که صورت رایج تر اعمال حقوقی را تشکیل می دهند عبارتند از: توافق اراده دو یا چند شخص (حقیقی یا حقوقی) بر ایجاد یک ماهیت حقوقی جهت دستیابی به آثار قانونی آن مثل: بیع ، اجاره ، وقف ، رهن و سایر قراردادها.

نکته حائز اهمیت در مورد امور قراردادی این است که هر قراردادی با هر نوع اثر حقوقی باید دارای ارکان اساسی که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی ذکر شده باشد وگرنه قرارداد فاقد اثر حقوقی بوده و هیچ تکلیف و الزام قانونی به وجود نخواهد آورد.

در جامعه ما متاسفانه به علت عدم ترویج فرهنگ مشاوره حقوقی در انعقاد قراردادها شاهد دعاوی بی شمار مربوط به قرارادادها به ویژه در خصوص عدم اجرای صحیح و کامل مفاد قرارداد و خسارت ناشی از پیمان شکنی و نقض تعهدات قراردادی هستیم. امروزه بیشترین دعاوی مطروحه در دادگاه های ایران مربوط به پرونده های مطالبه وجه چک ، سفته و پرونده های فروش و واگذاری آپارتمان ، خودرو و تجهیزات فنی است که این دعاوی اکثرا ناشی از عدم توجه و دقت کافی در تنظیم اسناد قراردادی مربوط به این معاملات می باشند لذا شما می توانید با بهره گیری از متخصصان و کارشناسان با تجربه این موسسه حقوقی در زمینه قراردادها به مشکلات حقوقی خود پایان بخشید.

موسسه حقوقی اریکه ایرانیان دادبان  با همکاری وکلا و حقوق دانانی که در موضوعات مختلف قراردادی (اعم از داخلی و بین المللی) دارای تخصص و تجربه کافی هستند ، قادر به ارائه مشاوره حقوقی مورد نیاز اشخاص ، شرکت ها ، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی می باشد.

این موسسه با توجه به موضوع مورد معامله ، اهداف و خواسته های اصلی و آثار مطلوب قراردادی مورد نظر طرفین و نیز با در نظر گرفتن قوانین داخلی ، معاهدات بین المللی و عرف های تجاری اقدام به تنظیم قراردادهای داخلی و بین المللی می نماید. در ذیل لیست برخی از عناوین خدمات مشاوره ای حقوق قراردادها ارایه می شود:

  1. شرکت در پیش قراردادها ، انجام مذاکرات مقدماتی و تهیه پیش نویس قراردادی در سطوح داخلی و بین المللی.
  2. تنظیم نهایی انواع قراردادهای مدنی ، مشارکتی ، تجاری ، اعتباری ، بیمه ، سرمایه گذاری و …
  3. تفسیر دقیق قراردادهای داخلی و بین المللی براساس متون و اسناد قرارداد و عرف های داخلی و بین المللی.
  4. ارائه خدمات قراردادی مربوط به گشایش اعتبارات اسنادی ، ضمانت نامه های بانکی و سایر قراردادهای اعتباری.
  5. ارایه مشاوره حقوقی در خصوص تعدیل تعهدات قراردادی با توجه به تغییر شرایط قرارداد نسبت به زمان انعفاد آن.
  6. ارایه خدمات مشاوره حقوقی پیرامون تضمین های قراردادی با تعیین نوع و نحوه اجرای آن.
  7. ارایه خدمات نوین به شرکت های تجاری در زمینه تنظیم قراردادهای تجاری ، استخدامی و بیمه های تجاری ( اشخاص ، اموال ، مسئولیت )
  8. ارایه خدمات مشاوره حقوقی در قراردادهای ما بین کارگر و کارفرما و مسئولیت های حرفه ای کارفرما